Nibirumail Cookie banner

LA CGT è l'autodeterminazione della Catalogna.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

LA CGT DAVANT L' ESCALADA REPRESSIVA DE L' ESTAT

Davant els episodis repressius com ara escorcolls a mitjans de comunicació, limitacions a la llibertat d'expressió, de reunió, suspensions o limitacions de drets i cites judicials amb amenaça d'arrest, des de la CGT de Catalunya volem manifestar que:

1.- Tot i que la convocatòria de referèndum per al dia 1 d'octubre dista del que considerem un procés d'autodeterminació complet, des de la nostra organització considerem intolerable la resposta autoritària que des del govern central i les administracions de l'Estat s'hi dóna.

2.- Ens preocupa i ens alarmem que l'escalada repressiva que estem vivint aquests dies i que previsiblement s'accentuarà en les pròximes jornades consolidarà una retallada dels espais de participació col·lectiva. I ens amoïna també que, a banda del referèndum de l'1-O, aquesta regressió té continuïtat en altres àmbits, com el món del treball i altres lluites socials i ciutadanes. Històricament, quan les actituds feixistes entren per la porta, mai surten si no se les expulsa.

3.- Des de la CGT de Catalunya manifestem el nostre compromís amb la defensa activa de la llibertat i contra qualsevol forma de repressió estatal. Fem una crida als nostres afiliats i afiliades i a les nostres seccions sindicals a portar a la pràctica aquests principis, al carrer i on calgui, contra la repressió i en defensa d'uns drets i llibertats que no ens deixarem prendre.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Cataluny

Àngel Bosqued.
        Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.
        correo: 
  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 
        telf: +34 669114920
        twiter: @CGTRelinternac
        bloc: https://internaciaruganigra.wordpress.com/
        web: http://www.cgt.org.es/ 

 

 

CGT IN THE FACE OF THE INCREASING REPRESSION OF THE STATE

In the face of the episodes of repression that are currently taking place, including searchess in media offices, constraints to freedom of speech and assembly, the suspension or limitation of rights, and writs of summons under threat or arrest we, from CGT Catalunya, declare that:

1.- Even though the call for a referendum on 1st October is far from what we understand as a full process of self-determination, our organisation considers the authoritarian response given by the central government and the state institutions to be intolerable.
2.- We are concerned and alarmed by the possibility that the increasing repression that we are currently undergoing and that will probably peak in the following days might consolidate further cutbacks in the spaces of collective participation. We are also concerned that this repression might be also extended to other spheres such as the labour world and other social and civic struggles beyond the referendum of 1st October. Historically, we are aware that whenever fascist attitudes enter the scene they only leave if they are kicked out.
3.- From CGT Catalunya we declare our commitment to the active defense of freedom and against any form of state repression. We call on our affiliates and on our trade union sections to implement these principles in the streets and whenever they are needed and to struggle against repression and in defense of our rights and liberties. For we shall not allow that they take them away from us.(francés: traducción automatizada, disculpen los errores)

LA CGT FACE AU MONTÉ RÉPRESSIVE DE L'ÉTAT


Face à des épisodes répressifs tels que les enregistrements médiatiques, les limitations à la liberté d'expression, réunion, les suspensions ou les limitations des droits et les assignations judiciaires avec menacées d'arrestation,

la CGT de Catalogne, nous voulons préciser que:

1.- Bien que l'appel au référendum pour le 1er octobre soit loin de ce que nous considérons comme un processus d'autodétermination complète, des notre organisation, nous considérons intolérable la réponse autoritaire que le gouvernement central et les administrations de l’État espagnol ont donné .

2.- Nous sommes inquiets et nous sommes alarmés par le fait que l'escalade de la répression que nous vivons ces jours-ci, et qui sera prévisiblement accentuée au cours des prochains jours, consolide une réduction des espaces de participation collective. Et nous sommes également préoccupés par le fait que, en dehors du référendum de 1-O, cette régression peu avoir une continuité dans d'autres domaines, comme le monde du travail et d'autres luttes sociales et civiques. Historiquement, lorsque les attitudes fascistes traversent la porte, elles ne partent jamais si elles ne sont pas expulsées.

3.- Des la CGT de Catalunya, nous exprimons notre engagement envers la défense active de la liberté et contre toute forme de répression de l’État. Nous appelons nos affiliés et nos sections syndicales à mettre en œuvre ces principes, dans les rues et où ça soit nécessaire, contre la répression et la défense des droits et libertés que nous ne les laisserons pas enlever.

 

 

LA CGT ANTE LA  ESCALADA REPRESIVA DEL  ESTADO

Ante los episodios represivos como son los registros a medios de comunicación, limitaciones a la libertad de expresión, de reunión, suspensiones o limitaciones de derechos y citaciones judiciales bajo amenaza de arresto, desde la CGT de Catalunya queremos manifestar que:

1.- A pesar de que la convocatoria de referéndum para el día 1 de octubre dista de lo que consideramos un procéso de autodeterminación completo, desde nuestra organización consideramos intolerable la respuesta autoritaria que desde el gobierno central y las administraciones del Estado se le ha dado.

2.- Nos preocupa y nos alarmamos de que la escalada represiva que estamos viviendo estos días y que previsiblemente se acentuará en las próximas jornadas consolide un recorte de los espacios de participación colectiva. Y nos preocupa también que, al margen del referéndum del 1-O, esta regresión tenga continuidad en otros ámbitos, como el mundo del trabajo y otras luchas sociales y ciudadanas. Históricamente, cuando las actitudes fascistas entran por la puerta, nunca salen si no se las expulsa.

3.- Desde la CGT de Catalunya manifestamos nuestro compromiso con la defensa activa de la libertad y en contra de cualquier forma de represión estatal. Hacemos un llamamiento a nuestros afiliados y afiliadas y a nuestras secciones sindicales a llevar a la práctica estos principios, en la calle y allá donde haga falta, contra la represión y en defensa de unos derechos y libertades que no dejaremos que nos quiten.